Service och eftermarknad

Funktionerna för servicehantering hjälper service- och eftemarknadsavdelningar att ge support för serviceverksamhet, hantering av servicekontrakt, serviceplanering, spårning av kundinteraktion, kundaktiviteter och kundsupport.

Servicekontrakt

Tillåter användarna att skapa ett regelbundet support- eller garantikontrakt för artiklar eller tjänster som sålts till en kund.

Kundens utrustningskort

Ger servicetekniker detaljerad information om en artikel som har sålts till en kund, exempelvis en tillverkares serienummer, ersättningsserienummer och hela historiken för servicesamtal. Här finns även en lista över artikelns servicekontrakt.

Kundens utrustningsrapport

Visar all utrustning och motsvarande serienummer som har sålts till en kund eller ett antal kunder.