Ekonomi

Ekonomi

SAP Business One är försett med en komplett uppsättning verktyg som hjälper dig förvalta er ekonomi och gör bokföringen effektivare. Det automatiserar dagliga bokföringssysslor som till exempel
huvudbokföring och journalanteckningar, skatteberäkningar och transaktioner som involverar flera olika valutor. Du kan sköta hela din bankverksamhet – inklusive hantering av kontoutdrag och inbetalningar samt avstämningskonton. Du kan även hantera kontantflödet, hålla koll på budgetar och jämföra det aktuella läget med planeringen, så att du ser var ditt företag står med bara ett ögonblicks varsel. Genom att integrera din ekonomiska verksamhet i realtid i andra affärsprocesser, till exempel vid inköp och försäljning, kan du genomföra transaktioner på ett snabbare sätt och har bättre koll på kontantflödet.

Bokföring

Hanterar alla viktiga bokföringsprocesser automatiskt, till
exempel journalanteckningar, kundfakturering och skulder

Kontroll

Exakt hantering av kontantflödet, uppsikt över fasta tillgångar,
budgetstyrning och övervakning av projektkostnader

I förenklad form

Förvaltning av fasta tillgångar. Den virtuella
funktionen för fasta tillgångar gör att du slipper upprepad manuell
inmatning av data.

Bankaffärer och bankavstämning

snabb hantering av bankavstämningar,
många olika betalningssätt inklusive checkar, kontanter
och banköverföringar.

Ekonomirapporter och analyser

Skapa standard- eller skräddarsydda
rapporter som baseras på aktuella data, för affärsplanering
och granskningsrapporter