Redovisning och ekonomi

SAP Business One innehåller en komplett uppsättning verktyg som hjälper dig att hantera och anpassa dina ekonomiuppgifter. Programmet automatiserar dagliga bokföringsuppgifter som underhåll av huvudboksposter och bokföringsorder, stöd för skatteberäkningar samt transaktioner i flera valutor.

SAP Business One kan användarna även skapa bokföringsorder och återboka periodiseringar vid månadsslut automatiskt. Med bokföringsorder kan användarna spara flera manuella verifikationer i en batch och bearbeta dem samtidigt. Då kan bokföringsposterna verifieras och samlas innan de registreras i huvudboken.

SAP Business One klarar hantering av kostnadsställen i flera dimensioner, vilket gör det lätt att analysera finansuppgifter. Företag kan enkelt strukturera sina kostnadsställen i hierarkier för avancerad och korrekt rapportering.