Utforska SAP för Partihandel & Distribution. Öka lönsam tillväxt i grossisthandeln och säkra din ledande ställning i värdekedjan för grossistförsäljning. Planera, lagra, sälja, återhämta och analysera – allt i SAP Business One. Genom att integrera arbetsflöden och teknik med dina kunder, leverantörer, arbetskraft, affärsprocesser så kan du hitta dold ROI inom ditt företag och leverera meningsfulla kundupplevelser.