För projektstyrda företag

Effektiv projektstyrning

Ett projekt består normalt av 6 faser. Idé, planering, bygga, exekvera, avslut och effekthemtagning. Att driva projekt effektivt innebär att kunna tidsätta allt arbete, kontinuerlig återrapportering samt leverera varje liten del i tid.  Om varje enskild aktivitet levereras i tid och med rätt kvalitet så kommer garanterat hela projektet leverera i tid. Utmaningen ligger i att komma dit.

Rätt projektstyrningsverktyg kommer hjälpa dig med hela denna processen og bidra med att minska kostnader och risker i ditt företag. SAP är ett digitalt verktyg som synkroniserar och strukturerar alla dina projekt!

Vi erbjuder högsta service genom att behandla varje projekt med den omsorg och uppmärksamhet som den förtjänar. När du väl valt rätt lösning för dina behov, kommer vårt projektledningsteam att stödja dig genom genomförandet genom att:

  • Skapa en enkel arbetsplan för att säkerställa att ditt projekt levereras inom en överenskommen tidtabell
  • Rådgivning och samordning av de bästa konsulterna för projektet
  • Tillhandahåller dokumentation som beskriver omfattningen av arbetet och nödvändiga resurser
  • Avstämning av tid spenderad mot budget
  • Förbättrad faktureringsprocess
  • Spåra och lösa problem som uppstår och skicka ut statusrapporter varje vecka

Få större kontroll över ditt företag med SAP Business One, programvaran som kopplar samman och effektiviserar dina processer – och växer tillsammans med dig.