Försäljning och CRM

För att lyckas är det viktigt att värva nya kunder, men det är minst lika viktigt att stärka befintliga kundrelationer.
SAP Business One ger dig de verktyg du behöver för att hantera hela försäljningsprocessen och din kundkrets på ett effektivt sätt – från den första kontakten fram till en slutförd försäljning samt service och support efter försäljning.
Programmets inbyggda funktioner ger en komplett översikt över potentiella och verkliga kunder, så att du förstår och kan uppfylla deras behov. Resultatet blir att du kan konvertera potentiella kunder till verkliga kunder, öka försäljningen och intäkterna, samt gör dina kunder nöjdare.

Försäljning och hantering av affärsmöjligheter

Följ alla försäljningsmöjligheter och aktiviteter under hela försäljningscykeln, från den första kontakten till affären är avslutad.

Kundhantering

Spara all kritisk kundinformation på ett ställe genom att synkronisera och hantera kundkontakter som är lagrade i Microsoft Outlook

Kampanjhantering

Skapa, hantera och analysera marknadsaktiviteter för att vända prospekts till kunder och öka försäljning och lönsamhet.

Servicehantering

Effektiv hantering av garanti- och serviceavtal, snabb inmatning och reaktion på servicesamtal.

Rapporter och analyser

Skapa detaljerade rapporter om alla
försäljningsprocessens aspekter, inklusive försäljningsprognoser och
uppsikt över pipelines med hjälp av tidssparande mallar.

Mobilisera ditt försäljningsteam

Hantera dina försäljningsuppgifter i farten med SAP Business One Sales mobil app.