Försäljningsansvarig

Försäljning

SAP Business One innehåller alla verktyg som krävs för effektiv hantering av hela säljprocessen och kundlivscykeln. Från offerter till order, leveranser och fakturor

SAP Business One innehåller alla funktioner som krävs för enkel hantering av hela processen från order till betalning. Samtliga marknadsföringsdokument i säljprocessen är mycket flexibla. Delsummor kan skapas, fritext kan läggas till och det går att visa rekommenderade alternativartiklar.

Bruttovinst kan beräknas för varje dokument och det är lätt att visa senast erbjudna försäljningspris. När ett dokument har skapats kan användarna lätt exportera det till Microsoft Word. Vid registrering av försäljningsorder får användaren en fullständig översikt över en artikels lagerposition i flera lager när en brist uppstår. Med hjälp av funktionen för Möjligt att lova kan ordermottagaren välja från en lista över alternativa artiklar eller tillåta att artiklar dellevereras. Flera leveransdatum och leveransadresser för varje radartikel kan också anges och vid behov kan till och med ett kompletterande inköp skapas automatiskt.

CRM (Customer Relationship Management)

I SAP Business One ingår en helintegrerad CRM-funktion. Funktionen ger fullständig kontroll över företagets förvärv och bibehållande av kunder samt av kundernas lojalitet och lönsamhet. Integrerade funktioner inom marknadsföring, försäljning och service ger en komplett översikt över kundlivscykeln.