Inköp- och Lagerstyrning

Alla små och medelstora företag kräver ett system för hantering av upphandlingsprocessen, från begäran av offerter till skapande
av köpförfrågningar och betalning av leverantörer. SAP Business One hjälper dig fullfölja hela cykeln från beställning till betalning,
inklusive kvitton, fakturor, returgods och betalningar. De inbyggda rapportverktygen gör att du lätt kan jämföra olika leverantörer och
priser, vilket gör att du kan förhandla bättre och identifiera möjligheter att spara kostnader.

Inköp

Skapa köpförfrågningar, inköpsorder och godskvitton; koppla
samman köpdokument och spåra dokument i granskningssyfte; hantera
returgods, extrautgifter och transaktioner med olika valutor.

Hantering av grunddata

Hantera detaljerade uppgifter med hjälp av
ett användarvänligt gränssnitt, se kontosaldon och inköpsanalyser och
upprätthålla detaljerad artikel inköpsinformation, med prislistor och
skatteinformation.

Integration av lager och redovisning

Synkronisering av godsmottagning
och lagerhantering i realtid;

Fakturahantering

Hantera fakturor gällande leverantörsskulder, avbeställningar och
kreditnotor med referens till inköpsorder; planera dina materiella
behov; och anpassa dina inköp till dessa

Förenklad rapportering

Skapa rapporter baserat på
aktuella uppgifter och visa dem i olika rapportformat och på olika
kontrollpaneler..