Lager och distribution

Med lagerfunktionerna i SAP Business One kan användarna hantera inkommande och utgående leveranser, artikeldata samt prislistor. Användarna kan också definiera alternativa artiklar, utföra lagerökningar eller lagerminskningar, omvärdera lagerkostnader baserat på aktuella marknadsvärden och utföra inventeringar samt skapa plocklistor för öppna säljorder.

Inköp

SAP Business One ger ditt företag verktygen det behöver för att hantera hela inköpsprocessen, inklusive beställningar, inleveranser, fakturor och betalningar.

Materialbehovsplanering (MRP)

SAP Business One erbjuder ett enkelt men effektivt planeringssystem som hjälper produktionsplanerare eller inköpare att schemalägga och hantera artiklar för tillverkning eller inköp baserat på en rad kriterier.