• Produktion

Produktion

SAP Business One tillhandahåller exakt information om ingående och utgående leveranser, inventering och lokalisering av artiklar. Du kan värdera ditt lager enligt standard-kostnadsberäkningar, glidande medelvärden, FIFO och andra metoder; övervaka lagersaldon och spåra överföringar i realtid. Du kan göra uppdateringar av ditt lager och kontrollera tillgängligheten i realtid samt hantera standard- och specialpriser. Du kan även tillämpa bulk- kontant- och kundrabatter samt köra rapporter som visar hur dessa påverkar verksamheten.

Lagerhantering och lagerstyrning

Hantera inventering med hjälp av olika kalkylmodeller, upprätthåll masterdata hantering för alla artiklar och tillämpa olika mätenheter och valutaenheter.

Lagerplatshantering

Hantera artiklar i multipla lager, genom att dela in varje lager i flera underzoner, skapa fördelningsregler, optimera lagercirkulationen och reducera den tid det tar att hitta artiklar.

Kontroll av godsmottagning och utlämning

Registrering av gods- och utlämningskvitton; spåra gods på lager och under transporter; aktivera försändelse-, drop-ship- och andra order; genomför inventeringar och cykelräkningar.

Produktion

Materialbehovsplanering, skapande och hantering av stycklistor, utfärdande av produktionsorder, antingen manuellt eller baserat på lagerbeståndet, global upprätthållande av priser för stycklistor.

Effektiv rapportering

Skapa rapporter med aktuella data och visa dem i olika format och
på olika kontrollpaneler.

Produktionfilmer

Här finns några korta filmer som beskriver funktionerna i produktionsmodulen