Projekttillverkning

ITC Project för SAP Business One är gjord för företag som anskaffar och producerar projektorienterat. Branschlösningen omfattar CRM, logistik, projektberäkning, redovisning, projektledning, material- och kapacitetsplanering, registrering av timmar, fakturahantering och många fler funktioner.
Redan över 650 ”ETO” (Engineer To Order) projektorienterade företag har beslutat att använda lösningen över hela världen.

Fördelar

Start av projekt

Nya projekt skapas av mallar eller kopieras av
tidigare projekt. Kostnadsbudgetar och försäljningspris kan vara snabbt
tagit fram.

Planerat mot faktiskt utfall

Kostnaderna för arbete och material visas i varje projekt
snabbt och exakt.

Gantt-diagram för projektplanering

Planera ditt nya projekt med ett interaktivt Gantt-diagram i realtid visar alla begränsningar och beroenden, kombinerat med material krav, arbetskraft, milstolpar, fakturering och leveransdatum.

Kapacitetsplanering: Institutioner, Arbete, Maskiner

Anpassa dina avdelningar, arbeten och maskiner för visning din realtid kapacitet. Överlappa din projektplan med din avdelningskapacitet för att säkerställa att du har resurser tillgängliga.

Exakt ”Available‐to‐promise”

Projektplanering integrerad med kapacitetsplanering så leveranslöften kan snabbt och tillförlitligt bestämmas

Just-in-time materialplanering

Planera materialbehov till specifika aktiviteter och faser av projektplanen. Upphandling och produktion kan bearbetas precis i tid.

Tillförlitliga leveranser

Effektiv projektplanering helt integrerad med material- och kapacitetsplanering säkerställer att projekt är färdiga och levererade i tid.

Ökade projektmarginaler

Översikt av kostnader i realtid kombinerat med integrerad projekt- och kapacitetsplanering säkerställer att kontroll på projektmarginaler och avvikelser kan snabbt identifieras.

Fakturering vid milstolpar

Färdiga projektfaser och aktiviteter kan faktureras enkelt. Fakturering gäller delbetalningar, tid och material eller procentandel av slutförandet.

Webbaserad Arbetsrapportering

Arbetstid kan tilldelas projektaktiviteter. Rapportering av tid och material kan göras av en lokal dator, mobil enhet eller via en webbläsare.

8 STEG FÖR ATT SKAPA OCH HANTERA ETT PROJEKT

Steg 1 – Definiera ditt projekt

Du skapar enkelt ditt projekt från början, från en mall eller från ett tidigare genomfört projekt. Kopiera tidigare timmar, material och planeringskonstanter, faktureringsmall och bilagor. Justera priser, material enligt önskemål för att snabbt och enkelt skapa en projektbudget.

Steg 2 – Planera ditt projekt

Med ett klick kan du snabbt få en överblick och planera ditt projekt. Du får ett interaktivt Gantschema som visar alla konstanter, beroenden, materialbehov, arbete, projektfaser, fakturering och leveransdatum. Jämför din projektplan med din kapacitet för att säkerställa att det finns resurser för att lova leveransdatum till kunden.

Steg 3 – Prissätt ditt projekt

Efter att ha skapat en projektbudget kan du snabbt prissätta och offerera genom att använda flexibla prislistor i SAP Business One eller lägg på en marginal % på material, arbetskostnad eller den totala projektkostnaden. I din offert eller order kan du sedan använda denna kalkyl.

Steg 4 – Resursallokering

Genom att använda en intuitiv “drag and drop” bild för planering kan du snabbt och enkelt allokera projektaktiviteter till avdelningar, underavdelningar, maskiner och människor allt anpassningsbart till din organisation. Du får en överblick över resursutnyttjandet och ett underlag för att skapa arbetsorder.

Steg 5 – Materialhantering

Planera dina materialbehov utifrån projekten. Alla projekt kan innehålla individuella materialkomponenter och fördefinierade materialstrukturer. Tillsammans med detta kan du modifiera materialstrukturen till en unik materialstruktur för projektet.

Steg 6 – Tidregistrering och kontroll

Registrera tid på dina projekt, aktiviteter och arbetsorder. Användare som är på resande fot kan registrera tiden via webben. Arbetstiden visas som arbetade timmar och kan direkt jämföras mot budgeterade timmar. Timmarna uppdateras direkt i projektets Gantschema.

Steg 7 – Projektfakturering

I projektet skapa du enkelt en faktureringsmodell. Förskottsbetalning, procent av genomförande, projektfas, eller tid och material hanteras i faktureringsmodellen. Fakturor kan kopplas mot en procentsats av hur långt man slutfört projektaktivitet, projektfas eller ett specifikt datum. Allt för att säkerställa att di fakturor skapas vid överenskommen tidpunkt.

Steg 8 – Kontroll av projektets ekonomi

Alla projekt har en bild där du kan kontrollera utfall mot budget samt produkter I arbete. Det ger en snabb överblick om det sker några ekonomiska förändringar i projektet. För varje projektaktivitet eller projektfas har du en koll på planerade och aktuella kostnader, marginal i projektet, produkter i arbete och planerad budget. Du har alltid kontroll på den ekonomiska ställningen i ditt projekt och den aktuella projektmarginalen!