SAP Business One stöttar alla roller i företaget

VD

Information kan behandlas effektivt och därigenom fatta välgrundade affärsbeslut. Via ett enda system kan ni nu få direkt tillgång till en sann och enhetlig bild av kritiska affärsuppgifter i hela organisationen som uppdateras i realtid. Läs mer här.

Försäljningsansvarig

Möjligheter till en effektiv och snabb hantering av order och offerter.
Läs mer här.

Logistikansvarig

Skapar kontroll över hela distributionskedjan från leverantör till kund.
Läs mer här.

Produktionsansvarig

Planering av material och resurser för att möte leveranstidpunkter.
Läs mer här.

Ekonomiansvarig

Hantering av rapportering både internt och externt.
Läs mer här.

Eftermarknadsansvarig

Kontroll på alla reklamationer och serviceuppdrag.
Läs mer här.

IT-ansvarig

Enkel hantering av lösningen som en molnlösning.
Läs mer här.