VD, hur kan vi stötta ditt arbete med SAP Business One?

Som ledare för ditt företag är det viktigt med relevanta och gemensamma mål för att skapa fokus och riktning i verksamheten. SAP business One kan hjälpa dig att följa upp dessa mål.
För att kunna följa dessa målsättningar finns vissa förutsättningar, de är:

  • Specifika
  • Mätbara
  • Tidsbundna

Ett exempel:
”Produktionstiden för produkt X ska förkortas med 20 procent jämfört med 1 januari i år. Målet ska vara uppfyllt 1 januari nästa år.

Nedan visa exempel på hur vi kan presentera rapporter och dashboards för att kuna följa uppsatta mål i verksamheten.

Dashboards och KPI:er

Skapa Dashboards och KPI:er