SAP Business One

– är ett genombrott inom affärssystem och har utvecklats från grunden för att hjälpa små och medelstora företag att växa.

Unika personliga arbetscenter

Arbetscentren ger användarna enkel åtkomst till rapporter, tillgång till vanliga resurser genom ett klick, inbäddade anpassade webbsidor eller integrering av e-post i Microsoft® Outlook® via drag och släpp-funktion.

Integrerad CRM (Customer Relationship Management)

Den integrerade CRM-funktionen gör det lättare att hantera försäljningsmöjligheter och genomföra analyser av försäljningspipeline, spåra kund- och leverantörsprofiler, kontaktinformation och kontosaldon, hantering av supportkontrakt och serviceplanering.

Kraftfulla rapporterings- och analysverktyg

Unika sök- och rapporteringsverktyg, som är helintegrerade i programmet SAP Crystal Reports®, möjliggör vidaresökning på nästan alla poster i en rapport för visning av alla relevanta detaljer.

Internationell handel

SAP Business One har stöd för företagsinterna affärer och affärstransaktioner i flera valutor, med flera företag. Det går att skapa kund- och leverantörsdokumentation på det lokala språket. Programmet finns på 27 språk med full juridisk överensstämmelse i 42 länder och är installerat i över 120 länder i hela världen.

SAP Business One en innovation för dig!